Trends op het gebied van vertalen

E-book van ITI

De ITI, de Britse beroepsvereniging voor vertalers en tolken, heeft enkele maanden geleden een e-book gepubliceerd waarin enkele experts hun mening geven over trends in de vertaalbranche.

Hierbij een overzicht van de belangrijkste punten:

-Klanten willen zeker weten dat de vertalingen die ze krijgen voor al hun doeltalen en -markten dezelfde kwaliteit hebben. Vertaalbureaus moeten kunnen laten zien dat dit daadwerkelijk het geval is. Voor de evaluatie van vertaalkwaliteit hebben ze verschillende kwaliteitsnormen tot hun beschikking. Deze evaluaties worden steeds gemakkelijker dankzij big data en verbeterde technologieën, maar nadeel hiervan is wel dat ze tijdrovend en duur zijn. Op dit gebied is er een verschuiving zichtbaar waarbij de focus tijdens dit soort evaluaties naar de eindgebruiker wordt verlegd, maar ook deze aanpak kost tijd en geld.

-Een van de onbedoelde neveneffecten van technologie zijn vertaalgeheugens die steeds groter worden. Vooral vertaalgeheugens van zeer grote organisaties bevatten vaak vertalingen van meerdere vertalers of vertaalbureaus en met een verschillende herkomst, zoals goedgekeurde en niet-goedgekeurde menselijke vertalingen, en machinevertalingen die wel of niet bewerkt zijn. Dit is een uitdaging: want hoe weet de vertaler dan nog welke vertaling correct is?

-Machinevertalingen worden steeds belangrijker, vooral bij de hele grote vertaalbureaus. De mate waarin machinevertalingen zijn geïntegreerd in het ‘gewone’ vertaalwerk verschilt bij de Language Service Providers (LSP’s) echter nogal. De ontwikkelingen op dit gebied bieden kansen aan pas-afgestudeerden die zich hierin hebben verdiept tijdens hun studie. Zij kunnen vertaalbureaus die nog zoekende zijn op het gebied van machinevertalingen, helpen hun koers te bepalen. Samenwerking tussen vertaalbureaus en universiteiten/hogescholen zou beide partijen ten goede komen.

-Het vertaalvak is de afgelopen decennia onherkenbaar veranderd. Kennis van de bron- en de doeltaal en van bepaalde specialisaties is natuurlijk nog steeds onontbeerlijk. Maar zoals ook al uit de voorgaande punten bleek, is technologie een steeds grotere rol gaan spelen. Vertalers kunnen nu veel effectiever werken dan vroeger, onder meer dankzij e-mail, internet, spraakherkenning, Skype, CAT-tools, onlinewoordenboeken, tekstverwerkingstools, en noem maar op. Deze dingen hebben het leven van vertalers in veel opzichten gemakkelijker gemaakt, maar brengen ook weer met zich mee dat vertalers continu moeten bijscholen om bij te blijven.

-Conferenties en evenementen voor vertalers zijn de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. De vraag is of er binnenkort niet een verzadigingspunt wordt bereikt omdat de conferenties veel van hetzelfde bieden en vaak dezelfde sprekers voorbij komen. De afgelopen tijd is er een verschuiving te zien naar specialistischere evenementen met een gerichtere focus.

-Vakspecialistisch vertalen blijft belangrijk. Vertalers moeten niet alleen hun bron- en doeltaal uitstekend onder de knie hebben, maar ook de taal van hun klanten spreken. Specialistische vertalers moeten veel tijd en energie investeren om bij te blijven: vakbladen aandachtig doorlezen, cursussen volgen, conferenties bezoeken (om bij te leren, niet om contact met potentiële klanten te leggen).

-Deadlines worden steeds korter en veel LSP’s hebben wereldwijd teams, zodat ze 24 uur per dag aanspreekbaar en inzetbaar zijn. Als gevolg van de krimpende budgetten van klanten hebben veel vertaalbureaus kostenbesparende technologieën en geautomatiseerde processen ingezet. Daarnaast zijn vertaalplatforms in het leven geroepen, omdat klanten zeker willen weten dat hun gegevens veilig zijn en ze transparantie van vertaalbureaus eisen. Door deze focus op de klant bestaat het risico dat professionele vertalers zich genegeerd voelen en van mening zijn dat ze door al deze dingen geen goed werk meer kunnen leveren. De uitdaging is ervoor te zorgen dat iedereen zich betrokken voelt. Dit kan door te investeren in workflows waarbij vertalers steun krijgen van projectmanagement, en toegang hebben tot projectteams en -materialen.

Ik heb hier alleen informatie vermeld die relevant is voor vertalers, maar in het e-book staan ook trends op het gebied van tolken. Meer informatie over het e-book van de ITI vind je hier. Via je deze pagina kun je het ook gratis downloaden (je moet dan wel je e-mailadres doorgeven).